. 17 . . , . . .

, , . . . . .

. , . .

Responses to

  1. Bob Says:

    . .

  2. X-man Says:

    , . , . .